Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

Köszöntő

Mit ér a jogi diploma? Milyen kincs birtokába jut az öt év során egy miskolci joghallgató? Újra és újra fel kell tennünk a kérdést, különösen a miskolci jogi oktatás 35. jubileumi tanévében. A hivatás eredményes műveléséhez az itt szerzett elméleti és gyakorlati szaktudás elengedhetetlen a gyakorló jogász számára. Jelen korunk jogalkotási dömpingjében azonban a jogszabály-áradat felett kormányzott hajó, a vitás ügy helyes irányba tereléséhez, a jogszabályok hozzáértő alkalmazásához ugyanilyen fontos az a dogmatikai elmélyültség, általános tájékozottság és kritikai szemlélet, amelyet kizárólag az egyetemi szintű képzés adhat meg a jogi tanulmányokat folytatóknak.
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogi oktatásának egyik erőssége, hogy nem tömegképzés folyik. Az arra nyitott hallgatók a tananyagon felüli további kutatásokhoz, saját szakmai karrierjük felépítéséhez nagyobb mértékű segítséget kaphatnak az oktatók részéről. A jogi kar keretei között felállított kutató központok közös célja, hogy a célterületekein folytatott tudományos kutatások eredményeit közvetítsék a hallgatók felé, akár oly módon, hogy közvetlenül bevonják őket e tevékenységükbe. E kutató központok keretein belül vagy azon kívül folytatott oktatói-hallgatói tudományos kutatások publikálása a hallgatók javára is szolgál, hiszen a tudományosan és szakmailag megalapozott műveik hatása nemcsak a megszerzett kompetenciákban jelentkezik, hanem annak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele későbbi szakmai karrierjükre, megítélésükre is pozitív befolyással van.
A Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban a más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.