Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MISKOLCI JOGTUDÓ - 2019/1. szám

2019. április 24., 22:25
hallgatói online jogtudományi folyóirat
HU ISSN 2630-9505
2019/1. szám

 

Barta Judit - Kántor Kinga: AZ ÖNGYILKOSSÁG, MINT MENTESÜLÉSRE OKOT ADÓ ESEMÉNY AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖRÉBEN ÉS ANNAK KIVÉTELES BÜNTETŐJOGI SZÁLA – SUICIDE AS A GROUND FOR INSURANCE COMPANY’S EXEMPTION FROM OBLIGATION AND ITS SPECIAL CRIMINAL LAW ASPECTS (1–7.)

Barta Judit - Vágner Tamás: AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME A MAGYAR MAGÁNJOGBAN – PROTECTION OF TRADE SECRETS IN HUNGARIAN CIVIL LAW (8–13.)

Barta Tamás: AZ ÖNKÉNTES EUTANÁZIA EGYES JOGI ÉS ERKÖLCSI ASPEKTUSAI – CERTAIN LEGAL AND MORAL ASPECTS OF VOLUNTARY EUTHANASIA (14–23.)

Jecs Franciska: AZ ELÖLJÁRÓ FELELŐSSÉGE A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BEMBA-ÜGYRE – SUPERIOR RESPONSIBILYTY IN THE JURISPRUDENCE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, WITH SPECIAL REGARD TO THE BEMBA-CASE (24–34.)

Lehotay Veronika – Szaniszló Brigitta: HŰTLEN ELHAGYÁS, VÁLÁS, FAJGYALÁZÁS:HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATOS JOGGYAKORLAT BORSOD MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN – WILFUL DESERTION, DIVORCE, MISCEGENATION: LEGAL PRACTICE RELATED TO MARRIAGE IN BORSOD COUNTY, IN THE FIRST PART OF 20TH CENTURY (35–44.)

Makács Adrienn LESZÁRMAZÓK KITAGADÁSA A KÖTELESRÉSZBŐL NÉMETORSZÁGBAN – DISINHERITANCE OF DESCENDANTS FROM RESERVED PORTION IN GERMANY (45–56.)

Páhi Barbara: A NEMZETKÖZI BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK VÉDELMÉRE – THE INTERNATIONAL CRIMINAL COOPERATION, IN PARTICULAR THE PROTECTION OF THE FINANCIAL INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY (57-68.)

Takács Dóra: BIZONYÍTÁSI TEHER(MENTESÍTÉS)? A SÉRELMET SZENVEDETT FÉL VALÓSZÍNŰSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A HAZAI ANTIDISZKRIMINÁCIÓS JOGBAN – (RELIEF OF) THE BURDEN OF PROOF? THE SHIFTED BURDEN OF PROOF IN THE ANTI-DISCRIMINATION LAW, WITH SPECIAL REGARD TO THE PLAINTIFF’S PRESUMPTION (69–80.)

Varga Dóra: AZ ADATVÉDELEM ÉS A MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉS KÉRDÉSEI A XXI. SZÁZADI MUNKAVISZONYOK TÜKRÉBEN – THE QUESTIONS OF THE DATA PROTECTION AND THE EMPLOYER’S RIGHT TO CONTROL IN VIEW OF THE 21ST CENTURY’S EMPLOYMENT RELATIONSHIPS (81–89.)

Stefán Ibolya  – Tóth Nikolett: BESZÁMOLÓ A NOVOTNI ZOLTÁN EMLÉKKONFERENCIÁRÓL (Miskolc, 2018. november 16.) (90–93.)

Tóbiás Diána: BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRVÉNYSZÉKE, A JOGESETEKEN KERESZTÜL C. WORKSHOPRÓL (Miskolc, 2019. január 31.) (94–95.)

Barta Tamás: BESZÁMOLÓ A BUKARESTI CONSTANT KONFERENCIÁRÓL (Bukarest, 2019. április 5.-6.) (96–97.)