Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MISKOLCI JOGTUDÓ - 2020/1. szám

2020. április 24., 20:15
hallgatói online jogtudományi folyóirat
HU ISSN 2630-9505
2020/1. szám

Tanulmányok

Angelovics Bence: BERUHÁZÁSOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SAMSUNG GYÁR GÖDI EGYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSI ÜGYÉRETHE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF STATE AID OF INVESTMENTS  IN CASE OF THE GÖD INDUSTRIAL AREA (1-10.)

Balázsdi-Szabó Kinga: AZ EURÁZSIAI GAZDASÁGI UNIÓ MEZŐGAZDASÁGA AZ UNIÓS JOG TÜKRÉBEN: AGRICULTURAL POLICY OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION COMPARED WITH THE EUROPEAN UNION (11-16.)

Cseh Gergely – Sáfrány Laura: AZ ÜGYFÉLBARÁT ÜGYINTÉZÉS – ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI – ASPEKTUSAI THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE CLIENT FRIENDLY PUBLIC ADMINISTRATION (17-25.)

Fodor Kitti: A FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE NAPJAINKIG – LEGAL HISTORY OF ENFORCEMENT OF JUVENILES  IN HUNGARY TO THE PRESENT DAY (26-39.)

Jadlóczki Rita A NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT JELENTŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÍZJOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÖNTÖZÉSRE – THE IMPORTANT ROLE OF THE NATIONAL LAND MANAGEMENT CENTER IN THE HUNGARIAN AGRICULTURAL WATER RIGHTS–WITH SPECIAL REGARD TO THE IRRIGATION (40-46.)

Kardos Sára: TÖRVÉNYHOZÁS A DIGITÁLIS KORBAN – LEGISLATION IN THE DIGITAL AGE (47-58.)

Krajnyák Enikő: AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ ELVÁLASZTÁSÁNAK KÜLÖNBÖZŐ MODELLJEI – DIFFERENT MODELS OF THE SEPARATION OF CHURCH AND STATE (59-65.)

Makács Adrienn: ÖRÖKLÉSI JOGI MODELL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN – A KÖTELESRÉSZ FEJLŐDÉSE A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉIG –  MODEL OF THE LAW OF INHERITANCE IN THE UNITED KINGDOM – THE DEVELOPMENT OF THE RESERVED PORTION TO THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY (66-77.)

Menyhért Enikő: A SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓK – THE SANCTIONS INVOLVING THE DEPRIVATION OF LIBERTY (78-90.)

Mercz Mónika – Panyi Béla: A DNS-TESZTELÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉGEK ADATVÉDELMI NYILATKOZATAINAK ÉRTÉKELÉSE – THE EVALUATION OF DATA PROTECTION RELEVANT TO COMPANIES CONDUCTING DNA TESTS (91-102.)

Rácz Balázs: A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL OKOZOTT KÁR: ALAPVETÉSEK – NON-PERFORMANCE AND DAMAGES: FOUNDATION (103-109.)

Rási Viktória Eszter: A GLADIÁTOROK JOGI HELYZETE AZ ÓKORI RÓMÁBAN  – THE LEGAL POSITION OF GLADIATORS IN ANCIENT ROME (110-115.)

Juhászné Riczu ZsófiaA MUNKA DIGITALIZÁLÁSÁNAK ÉS A ROBOTIKA BEVEZETÉSÉNEK MUNKAJOGI ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI LABOUR LAW AND EMPLOYMENT POLICY IMPLICATIONS OF DIGITIZING WORK AND INTRODUCING ROBOTICS (116-125.)

Szabó Bernadett:  AZ „ÓZDI KAMERA-ÜGY” A NAIH 2015/3355/5/H HATÁROZATÁNAK TÜKRÉBEN THE "OZD CAMERA CASE" IN THE LIGHT OF DECISION 2015/3355/5 /H (126-138.)

Szaniszló Brigitta: A LÁTHATATLAN ÁLDOZATOK: NŐK ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KAPCSOLATA BORSODBAN 1920 ÉS 1945 KÖZÖTT – INVISIBLE VICTIMS: RELATION OF CRIMES AGAINST WOMEN AND JUSTICE IN BORSOD FROM 1920 TO 1945 (139-147.)

Szaniszló Brigitta:  AZ ÉREM KÉT OLDALA – SHIRAZ BAIG MIRZA MENEDÉKJOGI KÉRELMÉNEK VIZSGÁLATA – TWO SIDES OF THE COIN:  ANALYSIS OF THE ASYLUM CASE OF SHIRAZ BAIG MIRZA (148-158.)

Fórum rovat:

Jacsó Judit – Kardos Sára Patrícia – Czibrik Eszter: EGY NEMZETKÖZI EMBERI JOGI KONFERENCIA MARGÓJÁRA… (159-163.)